PRISER

Attester /helbredserklæringer  - private
 

Grundet stor restance i betalinger af attester og vacciner vil de fremover kun blive udleveret og givet ved kontant betaling

 

Sygemelding (til skoler og arbejde) 

625 kr.

 

Frihånds lægeattest (diverse) Priser efter tidsforbrug - opstart 625 kr 

-

 

Helbredserklæring til brug ved idrætsudøvelse (maraton, ekstremsport)

625 kr

 

Helbredserklæring ved helbredstilstand i forbindelse
 med Au pair ophold

800 kr

 

Attest til fritagelse af styrthjelm eller sikkerhedsele

625 kr

 

Attest til invaliditets skilt /parkeringsskilt

625 kr

 

Kørekortsattest 

500 kr

 

Kørekortsattest , kroniker sygdom, erhverv

550 kr

 

Ansøgning om kroniker tilskud (din CTR skal være > 17.00 kr pr år det svar til egen
betaling på receptpligtigt medicin på omkring 4000 kr)

100 kr

 

Ansøgning om enkelttilskud (der er præperater hvor man kan)

220 kr

 

 

 

 

Andet:

 

 

akupunktur pr. gang.

40 kr

 

Rykkergebyr 

250 kr

 

Injektionshonorar  - påkrævet (et honorar pr person pr fremmøde)

165 kr

 

Rejsevacciner laves ikke mere i klinikken.

Fremover bør man selv kontakte en Vaccinationsklinik.

 

 

Influenzavaccine

150 kr

 

Rejse Afbestilling

550 kr